lekcionář (JKI-K)

lekcionář Liturg. kniha obsahující výňatky z bible (perikopy) nebo z jiných textů, které se čtou při bohoslužbě. Proces výběru úryvků a jejich spojení s určitým dnem začal ve 4. stol. Evangelijní perikopy čtené při mši svaté obsahoval evangelistář (evangeliář); úryvky z epištol obsahoval epistolář (Apostolus).

Pavel Spunar