plaštěnice (JKI-K)

Plaštěnice

plaštěnice Ikona zobrazující Krista kladeného do hrobu. Na Velký pátek (Velikonoce) se v rámci pravosl. obřadu vynáší z oltáře a v chrámové lodi se klade na tzv. Boží hrob, kde je věřícími uctívána do svátku Vzkříšení (rok církevní).

Helena Pavlincová