podvižničestvo (JKI-K)

podvižničestvo (rus. asketismus, kajícnictví) Soubor duch. a tělesných cvičení zal. na potlačení vlastních přání (sebezapření) a zaměřených na kř. sebezdokonalování. P. se týkalo asketů: mnichů nepodřízených pevným vnějším pravidlům.

Pavel Boček