mnich, mniška (JKI-K)

mnich, mniška (z řec. monachos – jednotlivý, žijící jednotlivě, osamoceně) Člen náb. společenství, který se ve svém chování řídí řádovými pravidly (řehole). M. skládají sliby chudoby, čistoty (celibát) a poslušnosti, popř. též slib setrvání ve vlastní komunitě; sídlí v klášterech (lávrách). Tradiční náplní jejich života je liturgie, rozjímavá modlitba a manuální či duševní práce.

Pavel Spunar