preexistence (JKI-K)

preexistence Pojem christologické a trinitární teologie. Označuje se jím věčný způsob bytí Ježíše Krista jako soupodstatného s Bohem předtím, než se stal člověkem. Skutečnost, že Kristus jako nositel spásy je věčný a preexistentní, vyjadřuje, že spása sice přichází v dějinách, avšak není odvoditelná z dějin a z člověka, nýbrž zakládá se v samotném Bohu. Toto kat. pojetí bylo zejm. v moderním protestantismu interpretováno jako mytologická (původem helénistická) představa a nahrazováno zdůrazněním existenciálního významu spojení spásy se stvořením pro lidskou víru.

Viz též: ospravedlnění

Břetislav Horyna