prepodobnyj (JKI-K)

prepodobnyj (rus. ctihodný, svatý) 1. V pravoslaví zvl. skupina svatých vynikajících důsledným zachováváním všech pravidel a přikázání. 2. Křesťané, kteří se zřekli světa a žijí poustevnickým (eremita) či klášterně pospolitým (mnišství) životem.

Pavel Boček