primas (JKI-K)

primas (z lat. primus – první) Titul biskupů spjatých s prvním (původním, nejdůležitějším) biskupstvím v zemi (prima sedes – prvé sídlo). Původně metropolita provincie, později název pro patriarchu. Dnes titul prvního biskupa v zemi, která tvoří polit. celek. Např. p. český je arcibiskup pražský.

Pavel Spunar