metropolita (JKI-K)

metropolita V římkat. církvi sídelní arcibiskup, první mezi biskupy círk. provincie (např. arcibiskup pražský je m. české círk. provincie). V pravosl. církvi (1) biskup v čele círk. obvodu složeného z několika eparchií, (2) titul představitele autokefální církve nebo autonomní církve, (3) ve starých východních církvích titul eparchiálního biskupa.

Viz též: patriarcha, archijerej

Helena Pavlincová