provincie církevní v ČR (JKI-K)

provincie církevní v ČR V současné době se ČR člení na dvě p.c.: českou tvoří arcibiskupství pražské, biskupství českobudějovické, královéhradecké, litoměřické a plzeňské (historicky i litomyšlské), pod moravskou patří arcibiskupství olomoucké, biskupství brněnské a ostravsko-opavské. Celkem jsou v ČR dvě arcibiskupství a šest biskupství. Náleží k nim dvě metropolitní kapituly, čtyři katedrální kapituly a sedm kolegiátních kapitul.

Helena Pavlincová