růžencová slavnost (JKI-K)

růžencová slavnost Koná se v římkat. církvi 7. října. Nejprve se odbývala jen v některých chrámech jako díkůvzdání za vítězství, jehož dobyli křesťané pod záštitou Panny Marie nad Turky u Lepanta 7. 10. 1571. V ten den konalo Růžencové bratrstvo v Římě (růženec) procesí, aby vyprosilo vítězství pro křesťany. Když princ Evžen Savojský 5. 8. 1716 u Petrovaradína Turky porazil, nařídil papež Klement XI. (1700-1721) konat r.s. v celé církvi. Posléze papež Lev XIII. (1878-1903) stanovil říjen měsícem společných modliteb věřících, aby Bůh na přímluvu Panny Marie ochránil církev před všemi nepřáteli.

Pavel Spunar