rajský dvůr (JKI-K)

rajský dvůr Část klášterního komplexu, parkově upravené nádvoří uprostřed čtyř křídel klášterní budovy (jedno křídlo, obvykle jižní, tvoří kostel); r. d. je obklopen otevřenou chodbou, ambitem. Chodbu nesou pilíře nebo sloupky a jednotlivá pole mezi nimi bývají sklenuta. Pův. byl r. d. předdvořím před katedrálou nebo větším kostelem (např. chrám sv. Petra v Římě, obklopený kolonádou).

Pavel Spunar