seminář (JKI-K)

seminář (z lat. semen – semeno, zárodek) V římkat. církvi ústav, kde se vychovávají a popř. i vzdělávají příští kněží. Nižší s. má charakter střední školy, vyšší s. je zpravidla pětiletý a zahrnuje výuku filosofie i teologie. V čele s. stojí rektor (regens) jmenovaný biskupem, kterému pomáhají vicerektor a prefekt. Způsob života alumnů (kleriků připravujících se ke kněžskému úřadu; slovo z lat. alere – živit) střeží prefekt. Profesory s. jmenuje biskup. Pokud s. neposkytuje i vzdělání, studují seminaristé (bohoslovci) na teol. fakultě nebo jiné obdobné škole.

Pavel Spunar