roráty (JKI-K)

roráty (z lat. Rorate, coeli, desuper – Rosu dejte, nebesa, shůry) Název pro mši sv., která se koná po celý advent. Název odvozen podle začátku introitu (Iz 45, 8).

Pavel Spunar