magie (JKI-J)

magie (z řec. mageiá – kouzelnictví) Obecně se soudí, že již ve starověkém Izraeli byla m. jako soubor manipulativních praktik odvádějících od Jahva a znevažujících jeho jméno přísně zapovězena. Reprezentativní výčet zakázaných magických úkonů uvádí např. Dt 18, 9-12: magické praktiky s ohněm, různé druhy věštění včetně mrakopravectví a nekromantie, hadačství, jasnovidectví, zaklínání atd. Protimagický náboj nese také Desatero, které zakazuje zobrazování Jahva či zneužívání jeho jména právě z obavy magické manipulace. Tyto praktiky spadající do oblasti zakázané m. byly i později považovány za čarodějnictví a nezřídka trestány smrtí. Vedle toho však řada magických projevů, jako např. výroba amuletů, byla v mnoha ohledech tolerována. Určité výseky m., které se nedotýkaly boží svrchovanosti, však byly využívány zcela oficiálně, např. věštebné zjišťování boží vůle pomocí urim a tumim bylo dokonce magickou kompetencí velekněze. Vedle toho bylo množství úkonů navozujících dojem m. (Mojžíš v Ex 7, 8-13; 15, 22-25; 17, 5-6; Jozue v Joz 8, 18; Elijáš v 1Kr 17, 17-24; 18, 42; 2Kr 2, 8) v bibli přeznačeno do podoby zázraků demonstrujících lidským prostřednictvím boží moc.

Viz též: magie (JKI-K), magie (JKI-I)

Dalibor Papoušek