prefekt (JKI-K)

prefekt (z lat. praefectus – představený, dozorce) 1. Titul kardinála, který stojí v čele některé z papežských kongregací; 2. studijní p. dozírá na chování kleriků v bohosloveckých seminářích; 3. apoštolský p. je duchovní bez biskupského svěcení, ale s jeho pravomocemi. Působí v misijních obvodech, kde není ještě ustavena pravidelná círk. hierarchie.

Pavel Spunar