senior (JKI-K)

senior (lat. starší) Titul voleného ordinovaného hodnostáře Českobratrské církve evangelické, jenž spolu s kurátorem (laickým představitelem) vede práci v určitém círk. obvodu; nejvyššími představiteli této církve jsou synodní senior a synodní kurátor.

Pavel Spunar