sloup morový (JKI-K)

sloup morový Monumentální a často bohatě dekorativní sloup se sochou Panny Marie, sochami jezuitských patronů a ochránců před epidemií moru. Byl vytyčován jako prosba za odvrácení moru, jako dík za vyhasnutí nákazy nebo jako ochrana před epidemiemi a živelnými pohromami. S.m. se stavěly zejm. za protireformace, v Čechách nejvíce 1680-1720.

Pavel Spunar