solideo (JKI-K)

solideo (lat. soli Deo – samému Bohu) Malá přiléhavá kulatá čepička (pileolus), kterou nosí papež, kardinálové a biskupové, podle potřeby i jiné osoby. Snímají ji jen při mši svaté (od preface až do přijímání) a před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní (eucharistie).

Pavel Spunar