společnosti biblické (JKI-K)

společnosti biblické Zabývají se překlady, tiskem a rozšiřováním bible. Většina z nich spolupracuje ve Spojených bibl. společnostech (SBS; United Bible Societies – UBS), vydávajících největší část celkového nákladu biblí. SBS pracují na všech kontinentech s církvemi všech velkých hist. konfesí. Na smluvním základě kooperují zejména s Katolickou bibl. federací, která se zaměřuje na šíření bible v rámci římkat. církve. SBS spolupracují i s většinou zbývajících bibl. společností a připravují také kritická vydání bible v pův. textu a v klasických překladech starověkých i novověkých.

Viz též: Česká biblická společnost

Pavel Pokorný