Česká biblická společnost (JKI-K)

Česká biblická společnost (ČBS) Nezisková organizace usilující o šíření bible za dostupnou cenu a v kvalitních překladech. ČBS navazuje na práci Britské a zahraniční b.s., která u nás působila již před 1. svět. válkou. V době komunismu byla činnost b.s. zprvu zastavena, později povolena v omezené míře, teprve po roce 1989 se mohla opět plně rozvinout. V devadesátých letech se ČBS stala řádným členem Spojených biblických společností (společnosti biblické), 2002 otevřela v Praze-Kobylisích Dům bible. Pracuje plně ekumenicky (Ekumenická rada církví).

Pavel Pokorný