stloukání vod kosmického oceánu (Hind)

stloukání vod kosmického oceánu – mytologický příběh, známý z purán v několika verzích, který sahá svými kořeny do védské doby (srovn. Rgvéd 10.136.7). Alegorie stloukání je odvozena z okruhu symbolických významů, spojených s ideou posvátnosti krávy, která je ve védech ztotožněna s božskou matkou Aditi, jež zrodila svět. Proto se v puránách hovoří také o stloukání kosmického oceánu mléka. V počátečním období manifestace, když ještě ani bohové nebyli nesmrtelní, spojili se s démony či titány (viz asura), aby stloukáním z vod kosmického oceánu vytřídili nápoj nesmrtelnosti (amrta). (Kosmický oceán symbolizuje na hlubší úrovni prostor či éter neboli prapůvodní element „prázdnoty“, která je těhotná manifestací a z níž se v průběhu manifestace a během jejího trvání vynoří svět a vše, co v něm kdy bude existovat.) Nejprve se při stloukání vynořily různé jiné dary, např. bohyně krásy Šrí, ale také jed haláhala (též kálakúta), který ohrožoval otrávením všechen život. V této nouzi se zachráncem všech bytostí stal Šiva, který jakožto Pán jógy (Jógapati) byl již nesmrtelný, a proto mohl jed zneškodnit tím, že jej vypil. Zůstal mu po něm pouze do modra zbarvený krk.

Narážku na tento mýtus v hymnu Rgvéd 10.136.7 lze pokládat za první náznak pojetí boha (zde Rudra, později zvaný Šiva) jako zachránce tvorstva; jeho společníkem, který s ním pije jed z téhož poháru, je kéšin, dlouhovlasý mudrc, který rovněž již dosáhl nesmrtelnosti a je laskavým pomocníkem bytostí a prototypem původně lidského askety, který dosáhl dokonalosti a pak je ochoten podstoupit utrpení, aby pomohl druhým k vysvobození.

Na nejvyšší úrovni interpretace (ádhjátmika) kosmický oceán představuje mysl, jeho stloukání symbolizuje proces meditace, předběžné dary představují blažené meditační stavy (vnory) a vedlejší výsledky praxe jógy jako jsou „magické schopnosti“ (siddhi), a výsledný produkt stloukání, nápoj nesmrtelnosti, představuje osvobození.

Literatura:
Taimni, I. K. (1969), An Introduction to Hindu Symbolism, Adyar: Theosophical Publishing House.
Werner, Karel (1989), „The Longhaired Sage of the Rg Veda 10,136: A Shaman, a Mystic or a Yogi?“, in The Yogi and the Mystic: Studies in Indian and Comparative Mysticism, ed. by Karel Werner, London: Curzon Press.

Karel Werner