stvoření (JKI-I)

stvoření (arab. chalk) Jednorázový akt určený vůlí Boha, nikoli proces. Vývoj, proměny, vznikání a zanikání forem života v přírodě a ve společnosti, to vše jsou dočasné záležitosti, které existují pro člověka, ale ne pro Boha. Následnost jevů, jejich kauzální sřetězení, může mít smysl jen v rovině lidského plánu, ale ne ve vztahu člověk – Bůh, který je dán vůlí Boha bez ohledu na kauzalitu a další pravidla lidské logiky. Evoluční teorie může platit ve světě předmětné a časové empirie, netýká se však božího plánu. V pozemském světě se noc střídá se dnem, formují se pevniny, vznikají a zanikají říše. Jsou to události odehrávající se v rozmezí několika tisíciletí. Z božího hlediska jsou však všechny situovány do neměnící se přítomnosti, která se rozkládá mezi pádem Adama a koncem času (eschatologie).

Viz též: stvoření (JKI-J), stvoření (JKI-K)

Zdeněk Müller