Adam (JKI-I)

Adam (arab. Ádam) První člověk, jehož Bůh stvořil jako svého zástupce na zemi a „naučil ho jménům věcí“ (korán 2: 28-37). Bibl. motiv stvoření člověka se v koránu objevuje na řadě míst (např. 7: 18-33, 20: 114-120). A. partnerku Evu (arab. Hawá) korán výslovně neuvádí, a to ani jako pramáti lidského rodu. Zmiňuje se pouze ve výroku „manželka tvá“, když Bůh vyzývá A., aby s ní žil v rajské zahradě. Přes varování Boha A. podlehl našeptávání ďábla (Iblís) a okusil plodů „stromu nesmrtelnosti“. Stal se prvním člověkem, který neuposlechl Pána svého a „z pravé cesty se uchýlil“. A. se stal význ. součástí islám. věrouky jako první v řadě proroků a předmětem exegetického problému stvoření. V lit. i hovorové arabštině se dodnes udržel výraz banú Ádam – synové Adamovi – jako synonymum pro výraz lidé.

Viz též: Adam (JKI-J), Eva (JKI-J), hřích prvotní (JKI-K)

Miloš Mendel