svadharma (Hind)

svadharma – „vlastní povinnost“, povinnost jedince podle dané situace s možností různého výkladu, např.

tradičně jako kastovní povinnost, povinnost podle životního stadia, povinnost naplnění života apod. (srovn. dharma)

Karel Werner