svatokrádež (JKI-K)

svatokrádež (lat. sacrilegium) Znesvěcení nebo opovrženíhodné jednání vůči osobě, předmětu nebo místu, které je spojeno s bohoslužbou. Z římkat. hlediska jde o hřích proti náboženství spočívající ve znevážení něčeho posvátného nebo zaslíbeného Bohu. S. je pokládána za těžký hřích, třebaže je možno ji odpustit. V hovorovém jazyku ztrácí s. svůj pův. význam a stává se pojmem obecné morálky.

Pavel Spunar