synod biskupský (JKI-K)

synod biskupský Poradní sbor papeže, tvořící spojnici mezi papežem a jednotlivými biskupskými konferencemi. Byl ustaven papežem Pavlem VI. listem Apostolica sollicitudo (1965). Jednotlivé delegáty – biskupy volí místní biskupské konference.

Helena Pavlincová