týden pravoslaví (JKI-K)

týden pravoslaví První týden předvelikonoční kvadrageny, kdy se připomíná ukončení obrazoborectví v byzantských dějinách a definitivní prosazení závěrů sedmého ekum. nikajského koncilu (ikonoklasmus). V katedrálních chrámech se vyhlašuje anatéma na nepřátele církve a zpívá se „věčná paměť“ a „mnohá léta“ na počest zemřelých a žijících křesťanů.

Pavel Boček