terciáři (JKI-K)

terciáři (z lat. tertius ordo – třetí řád) Členové „třetích řádů“, tj. mužů a žen žijících jednotlivě nebo ve volně organizovaných společenstvích, kteří mají společný náb. nebo sociální cíl a udržují duch. spojení se stávajícími kláštery. Prvé pokusy vytvořit instituciální vazby směřovaly k benediktinům (obláti) a premonstrátům, k skutečnému rozmachu t. však došlo až ve 13. stol. v souvislosti s žebravými řády (františkáni, dominikáni). Od 15. stol. skládá část t. řeholní sliby a někteří z nich dokonce dali přednost klášternímu životu, i když tím vlastně popřeli pův. záměr hnutí. Většina t. se zavázala pečovat o nemocné, mnozí poskytují vzdělání nebo působí jako misionáři. Dodnes jsou t. většinou svázání s františkány, dominikány nebo karmelitány.

Pavel Spunar