karmelitáni (JKI-K)

karmelitáni (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo) Řád nazvaný podle bibl. hory Karmel byl zal. kolem 1154 sv. Bertoldem v Palestině. Řádová řehole z 1209 byla potvrzena papežem Honoriem III. (1226). Vyznačovala se radikálním asketismem předepisujícím naprostou chudobu, tělesnou zdrženlivost (zákaz pojídání masa) a samotu. Po neúspěchu křížových výprav mnoho k. emigrovalo do Evropy, kde řád přijal podobu žebravých řádů (mendikantů). V čele řádu je generál. K. se dělí na kněze a laické bratry. Pův. (nereformovaní) k. se nazývají obutými a u nás patřili k česko-rakouské provincii; první karmelitánský klášter v Čechách založil 1347 Karel IV. u Panny Marie Sněžné v Praze. Za sekularizace v době Josefa II. (josefinismus) byly řádové konventy zrušeny, 1908 byl znovu zal. klášter v Kostelním Vydří (Jindřichův Hradec), kde se komunita po listopadu 1989 obnovila. Zákl. oděvem k. je tmavohnědý hábit se škapulířem a bílý plášť. Ženská větev řádu byla zal. 1452 v Holandsku a také se rychle šířila. V 16. stol. ve všech domech upadla kázeň, což vedlo Terezii z Ávily a Jana z Kříže (1542-1591) k prosazení reformy, zdůrazňující pův. asketismus (askeze), kontemplaci, přímluvnou modlitbupůst. Vytvořila se samostatná radikální odnož nazývající se řád bosých karmelitánů (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo), rozdělená do dvou nezávislých kongregací (sloučily se až 1875 v čele s generálním proboštem). Bosí k. a karmelitky zvýrazňovali rysy původního poustevnictví (samostatné cely, budování pousteven, přísná klauzura, ustavičné mlčení, tělesná práce). V Čechách je jejich příchod spojen s postavou Dominika Ruzzoly, který pro své bratry získal kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně v Praze. Klášter byl zal. 1624 a 1628 darovala Polyxena z Lobkowicz kostelu sošku Ježíška (tzv. Pražské Jezulátko). Za sekularizace byly kláštery bosých k. v Čechách zrušeny, komunita obnovena 1990 v Horní Lomné.

Pavel Spunar