tiára (JKI-K)

tiára Pokrývka hlavy, kterou nosili papeži při slavnostních (neliturg.) příležitostech. Poprvé zmíněna v 8. stol., vznikla z bílé frygické čepice. Nejpozději v 11. stol. byla ozdobena šlechtickou korunkou, k níž byly ve 13. stol. přidány dva cípy splývající na záda; za papeže Bonifáce VIII. (1294-1303) přibyla k t. druhá korunka, aby snad obě symbolizovaly dvojí (duchovní a světskou) moc papežovu. Na zač. 14. stol. se připojila ještě třetí korunka, ale její význam není jasný. V téže době se t. zvětšovala a v 15. stol. nabyla tvaru včelího úlu. Papež Jan XXIII. (1958-1963) demonstrativně zavrhl nošení t., aby tím zdůraznil zřeknutí se světských nároků.

Pavel Spunar