Jan XXIII. (JKI-K)

Jan XXIII. Jméno dvou papežů:

1. (vl. jm. Balthasar Cossa, asi 1360-1419) Vzdoropapež v Pise (1410-1415) proti Benediktu VIII. v Avignonu (1394-1417) a Řehoři XII. v Římě (1406-1415). Z rozhodnutí kostnického koncilu, který papežské schizma posléze ukončil, byl 1415 sesazen a vězněn až do uznání nově zvoleného papeže Martina V.

2. (vl. jm. Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963) Papež od 1958. S jeho pontifikátem je spojeno úsilí o vnitřní obnovu církve a její obrat k modernímu světu (aggiornamento), které soustředil na svolání druhého vatikánského koncilu (1962-1965). Vydal soc. encykliky Mater et Magistra (1961) a Pacem in terris (1963).

Dalibor Papoušek