tosafisté (JKI-J)

tosafisté Autoři tosafot. Patří k nim Rašiho zeť Me’ir z Rameru (asi 1060-asi 1135) a jeho synové Šmu’el (akronym RaŠBaM, 1080-1140), Ja’akov (rabejnu Tam, 1096-1171) a Jicchak (akronym RIBaM, z. asi 1150). Nejvýzn. z nich je Ja’akov ben Me’ir (rabejnu Tam), jehož zákl. spis Sefer ha-jašar (Kniha spravedlivého) obsahuje tosafot ke 30 traktátům Talmudu a také jeho náb.-práv. rozhodnutí. Další t. rabi Jicchak ben Šmu’el z Dampierre (z. asi 1175) se svým významem řadí hned za rabejnu Tama, jeho jméno se objevuje téměř na každé stránce tosafot. Z Čech pochází Jicchak ha-Lavan (Bílý), který je v tosafot citován jako RI ha-Lavan. K nejvýzn. německým t. patřil Me’ir ben Baruch z Rothenburgu (1230-1293), který byl první rabín. autoritou a uznávaným rabínem všech žid. obcí v Německu.

Bedřich Nosek