tosafot (JKI-J)

tosafot (aram. dodatky, doplňky) Název sbírek výkladů a dodatků k talmudickým komentářům, především pak k Rašimu. Představují hl. lit. produkci franc.-něm. talmudických škol mezi 12.-14. stol. Dílo tosafistů začalo kritikou starších komentářů a Rašiho, postupně se však jejich charakter měnil a t. z pozdější doby spíše rozvíjejí talmudické diskuse na různá témata. Při řešení problémů používali tosafisté babylónsko-severoafrické tradice a jeruzalémský Talmud. Usilovali především vyložit naznačené, ale nedořešené problémy, přitom vznikala nová halachická rozhodnutí, která se stávala východiskem nových diskusí mezi různými školami. Z takto vzniklých t. byly postupně určité části sestaveny do jednotné kompozice vztahující se k celému Talmudu. Celá řada dalších sbírek se váže z větší části na Rašiho komentář k Talmudu, ale i k Tóře a částečně i na halachot Jicchaka Alfasiho.

Bedřich Nosek