transcendentální meditace (Hind)

transcendentální meditace (TM) – název zvolený hnutím „Věk osvícení“ (viz Mahéš) pro přizpůsobenou meditační techniku džapa, kterou hnutí propaguje jako prostředek pro duchovní pokrok a všelék proti osobním a světovým problémům a strázním. O její počáteční nebo částečné účinnosti lze sotva pochybovat, jak dokazují i některé psychologické studie, žáci však většinou nejsou schopni dosáhnout pokročilejších stupňů na duchovní cestě, k nimž je zapotřebí, podle všech známých škol jógové praxe, širšího a hlubšího přístupu. Také jméno není voleno správně, neboť každá jógová nebo meditační metodika směřuje k transcendentnímu cíli, sama o sobě však je konkrétní pomůckou na cestě za jeho dosažením. Použitá forma výrazu (transcendentální) má specifický význam v Kantově filozofii a není jinak v běžném užívání.

Literatura:
Bainbridge, W. S. and D. H. Jackson (1981), „The Rise and Decline of Transcendental Meditation“, in The Social Impact of New Religious Movements, ed. Brian Wilson, New York: Rose of Sharon Press.

Karel Werner