tropar (JKI-K)

tropar (řec. troparios) V pravosl. církvi krátká modlitební píseň stručně charakterizující život svatého či podstatu svátku, na jehož počest se zpívá. V širším smyslu je společným názvem pro veškeré zpěvy církevní, byť se pro ně užívá speciálních odlišných názvů.

Pavel Boček