urbi et orbi (JKI-K)

urbi et orbi (lat. městu [Římu] a světu) Slavnostní požehnání, které papež občas uděluje z balkonu některé z řím. bazilik (nyní výhradně z lóže nad hl. vchodem do baziliky sv. Petra). Obyčej, který 1870 vyšel ze zvyku, byl 1922 obnoven Piem XI. (1922-1939).

Pavel Spunar