požehnání (JKI-K)

požehnání Vyjádření boží přízně prostřednictvím círk. autorit. V křesťanství je p. hojnou součástí liturgie; v římkat. církvi užívá církev žehnání, aby osobám a věcem vyprošovala boží p. Takovými žehnáními jsou např. žehnání svátostí oltářní (eucharistie) a sv. křížem, žehnání nemocných a umírajících, žehnání domu, pokrmů a nápojů. P. lidu na konci mše svaté se stalo součástí mešní liturgie až v pozdním středověku.

Viz též: požehnání (JKI-J), požehnání (JKI-I)

Pavel Spunar