uttaramímámsá (Hind)

uttaramímámsá [uttaramīmāṃsā] – „vyšší osvětlení“, tradiční (ortodoxní) název jednoho ze šesti systémů hinduistické filozofie, lépe známého jako védánta, který se rozdělil na několik škol, viz advaita-, višišta- a dvaitavédánta.

Karel Werner