věčné světlo (JKI-K)

věčné světlo V římkat. církvi lampa svítící před svatostánkem (tabernákl) se svátostí oltářní. Lampa bývala naplněna olivovým olejem nebo včelím voskem a její zapálené světlo má hořet dnem i nocí (odtud „věčné“, nikdy neuhasínající světlo). Světlo připomíná věřícímu neustálou přítomnost Ježíše Krista („Já jsem světlo světa“; J 8, 12).

Pavel Spunar