vidžňánamaja kóša (Hind)

vidžňánamaja kóša [vijñānamaya kośa] – dosl. „z vědomí sestávající obal“, tj. duchovní nebo vyšší mentální „tělo“ či složka osobnosti, zažívající realitu na úrovni rozšířeného vědomí (inspiračně, intuitivně nebo vnitřním zřením). Tento termín je používán ve védántové literatuře v rámci nauky o pěti složkách, z nichž sestává lidská osobnost, pro její druhou nejvyšší složku. Další složky v sestupném pořadí jsou: ánandamaja, manómaja, pránamaja a annamaja (srovn. osobnost a duše).

Karel Werner