voda (Hind)

voda – jeden ze čtyř (nebo pěti) kosmických živlů, který v sobě nese bohatou symboliku. Je mimo jiné symbolem čistoty, plodnosti a rovněž duševnosti či duševních procesů, zejména pokud jde o podvědomí. (Srovn. ápas a stloukání kosmického oceánu.)

Karel Werner