votum (JKI-K)

votum (lat. zaslíbení, slib, slíbený dar) Typ oběti, která je přinášena na základě předchozího slibu (ex voto); votivní dar. V křesťanství má nejčastěji podobu (umělecky provedených) předmětů, které se pokládají na oltář nebo umisťují v jiné, k tomu určené části kostela.

Dalibor Papoušek