oběť (JKI-K)

oběť Kultovní dar Bohu. V křesťanství je o. soustředěna v Ježíšově smrti na kříži přinášející vykoupení. V nz. kontextu je čin Ježíšova sebeobětování úzce vázán na obřad eucharistie propojený s žid. pesachem. Na této spojnici byl Ježíš ztotožněn s božím Beránkem, který jedinou obětí snímá hříchy všech. Středověká teologie v této souvislosti rozvíjela především pojetí eucharistie, jež se stala těžištěm kř. bohoslužby.

Viz též: oběť (JKI-J), oběť (JKI-I)

Dalibor Papoušek