vyznavači (JKI-K)

vyznavači (confessores) Světci, kteří vystřídali počínaje 4. stol. prvé generace mučedníků. Vyznačovali se věrností víře i za nejtěžších podmínek a mučednictví nahrazovali pokáním a ctnostným životem, ať již jako poustevníci, mniši nebo círk. hodnostáři. Jejich následovníky (v typologii světců) byli světci vynikající teol. prací i kultovní praxí.

Viz též: kult svatých

Pavel Spunar