mučedník (JKI-K)

mučedník (řec. martyr – svědek) Pův. označení apoštolů jako svědků Ježíšova života a vzkříšení. S šířícím se pronásledováním křesťanů v předkonstantinovské době (1.-3. stol.) byl výraz m. přesunut na ty, kteří „vydali svědectví o Ježíši Kristu“, tj. podstoupili smrt pro víru. Veřejné uctívání m., provozované od 2. stol., se stalo význ. součástí kultu svatých.

Viz též: mučedník (JKI-I)

Dalibor Papoušek