záhid (JKI-I)

záhid (arab. žijící v askezi – zuhd) Stoupenec prvních projevů nekonformního duch. prožitku v raném chalífátu. Působení z. se spojuje už s usurpací polit. moci Umajjovci (661). Vyjadřovali pohrdání materiálními statky a životním stylem umajjských chalífů. Pěstovali chudobu jako formu individuálního polit. protestu, ačkoli v koránu ani v Muhammadově životě neměli pro svůj postoj oporu. Snad navazovali na některé tradice folklóru a duch. představ předislám. Arabů. S polit. změnou ve prospěch dynastie Abbásovců se činnost asketů rozvinula do duch. složitějších podob (derwíš, mystika).

Miloš Mendel