zázrak (JKI-J)

zázrak (hebr. nes – znamení; též mofet nebo ot) Mimořádná událost, která překračuje běžný řád světa a kterou chce Bůh zdůraznit svou moc nebo závažnost nějaké situace. Schopnost konat z. může být Bohem přenesena také na člověka. Často bývala vyžadována u proroků jako měřítko jejich pravosti. Zásadní význam měly z. v chasidských legendách o životech proslulých cadiků.

Viz též: zázrak (JKI-K), zázrak (JKI-I)

Dalibor Papoušek