zaslíbení (JKI-K)

zaslíbení K budoucnosti se vztahující boží výrok (sdělený ve snu, ve vytržení nebo skrze jinou osobu; prorok) ujišťující o boží pomoci nebo záchraně a otvírající nový rozměr naděje. Z. a jejich naplnění tvoří osu bibl. narativních látek. Často se odvolávají na dřívější konkrétní zkušenost s Bohem (zjevení, smlouva). Ke konci sz. doby se většina z. vztahuje na příchod nového věku, na spasení (soteriologie). Nz. z. se dovolávají Ježíšova příběhu, k němuž odkazuje vyznání víry (vzkříšení).

Pavel Pokorný