zmrtvýchvstání (JKI-K)

zmrtvýchvstání (řec. anastasis) Výraz pro nejhlubší naději, který na rozdíl od metafory vzkříšení nezdůrazňuje, že subjektem záchrany je Bůh. Z. vyjadřuje pouze, že smrt není poslední skutečností (je toliko posledním „nepřítelem“ člověka – 1K 15, 26). Představa z. je zakotvena v apokalyptice, v očekávání vzkříšení k božímu soudu. Protože se naděje v kř. víře odvolává na příběh Ježíše Krista, je jeho působení po popravě na kříži označováno mj. jako vzkříšení nebo jako z. a je zárukou naděje ostatních lidí (soteriologie).

Viz též: zmrtvýchvstání (JKI-J), zmrtvýchvstání (JKI-I)

Pavel Pokorný

Zmrtvýchvstání (Mistr Třeboňského oltáře, před 1380)