zpovědnice (JKI-K)

zpovědnice Stolice, na níž v římkat. církvi zpovídá kněz kajícníky. Z. obvykle stojí v kostele při podélné zdi lodi. Uprostřed je sedadlo pro kněze, které je uzavřeno nízkými dvířky. Po obou stranách sedadla jsou klekátka pro kajícníky. Mezi knězem a kajícníkem je umístěna dřevěná přepážka s malými zamřížovanými okénky, skrze něž se zpověď koná.

Pavel Spunar